V novej mestskej štvrti prebiehajú kolaudačné procesy

4 máj 2023
doas-kolaudacne-procesy

V tomto článku vám prinášame aktuálne informácie o odovzdávaní pozemkov, následných krokoch, regulácii výstavby a ďalších plánoch v projekte.

Odovzdávanie pozemkov Senec-Lužianky

Pozemky plánujeme postupne odovzdávať majiteľom od júna 2023. Konkrétne termíny závisia od dokončenia a kolaudácie projektu. Začiatkom apríla 2023 sme klientov informovali o všetkých potrebných detailoch. Ako vždy v D O A S, dodržiavame transparentnosť postupov a poradia. Klienti, ktorí čerpajú hypotéky si budú musieť počkať na svoje banky. Postupujeme podľa dátumov podpisovania predchádzajúcich zmlúv a nikoho neuprednostňujeme.

doas-senec-luzianky-dron

Následné kroky

Všetky rodinné domy v lokalite už majú platné územné rozhodnutie. Stačí vám získať stavebné povolenie od stavebného úradu. Získanie povolenia trvá približne tri mesiace po skonzultovaní projektu domu so stavebným úradom a získaní všetkých potrebných vyjadrení dotknutých orgánov.

Pre stavbu domu odporúčame využiť prefabrikovanú a suchú výstavbu, ktorá je presnejšia, ekologickejšia, čistejšia a oveľa rýchlejšia. Dispozíciu domu je vhodné hlbšie zvážiť na začiatku, aby bola funkčná, praktická, minimalistická, príp. aby sa dala ľahšie meniť či rozširovať do budúcnosti pri dodržiavaní všeobecných regulatív výstavby. Pre rýchlejšiu a efektívnejšiu výstavbu odporúčame osloviť našich stavebných partnerov.

senec-luzianky-jazero

Všeobecné regulácie výstavby

Ak sa zaujímate o podrobnosti týkajúce sa regulácií výstavby v lokalite, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám poskytneme ďalšie podrobné informácie. Všeobecné regulatívy pre výstavbu rodinných domov sú nasledovné:

REGULATÍVY:

1. OPLOTENIE ZO STRANY ULICE:
RADOVÁ ZÁSTAVBA: LEN VEGETAČNÝ PREDEL
IBV: PRIEHĽADNÉ OPLOTENIE VÝŠKA MAX. 1,6m; KOMBINOVANÉ SO ŽIVÝM PLOTOM – VEGETAČNÝ PREDEL

2. PODLAŽNOSŤ:
IBV RD – 2NP
OV1, OV2, MŠ – 2NP
PL, ZŠ – 3NP

3. KOEFICIENT ZASTAVANOSTI ÚZEMIA:
IBV – 0,35

4. KOEFICIENT ZELENE:
IBV DO 6,5 á – 0,30
IBV NAD 6,5 á – 0,40

5. TVAR STRIECH – V ZMYSLE REGULAČNÉHO VÝKRESU

6. DAŽĎOVÉ VODY:
IBV – MIN. RETENČNÁ NÁDRŽ 3 m3

7. VJAZDY NA POZEMOK:
IBV – PRISPÔSOBIŤ VZOROVÉMU PROJEKTU

8. RD OBSAHUJE MAX. JEDNU BYTOVÚ JEDNOTKU

9. ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI MEDZI RD MIN. 7m (3+4 m)

doas-senec-luzianky-dron2

Ďalšie plány

V roku 2024 začne výstavba obchodnej zóny a prefabrikovaného polyfunkčného bytového domu s 83 bytovými jednotkami. Aktuálne kompletne dokončujeme rekreačnú vodnú plochu, ktorá by mala byť plne funkčná už v tomto roku. Sadová úprava celej lokality už bola zahájená. Budúci obyvatelia sa môžu tešiť na zeleň, ktorá bude v budúcnosti krásne upravená.

Cyklochodník do mesta Senec je už projekčné pripravený a je v kompetencii mesta Senec, kedy zaháji výstavbu. Mesto bude obyvateľov južnej časti včas informovať cez svoje portály alebo zastupiteľstvo. V pláne je príprava základnej školy, škôlky a športovísk. Momentálne čakáme na zmenu územného plánu mesta Senec, aby sa projekty mohli zahájiť.

Veríme, že sme zodpovedali na všetky vaše otázky a poskytli vám užitočné informácie. Ak by ste mali ďalšie otázky či nejasnosti, neváhajte sa na nás obrátiť.

Odoberajte novinky o komunitnom živote a bývaní vo Vašej novej štvrti