Tvorba, význam vizuálnej identity novej štvrte Senec – Lužianky

20 máj 2021
Tvorba, význam vizuálnej identity novej štvrte Senec - Lužianky

Developerská spoločnosť projektu D O A S, a.s. oslovila začiatkom minulého roka agentúru cluee.agency, aby novej štvrti navrhli jedinečný logotyp, ktorý má odzrkadľovať dušu, teda životný princíp projektu. A tak sa aj stalo. Nová štvrť Lužianky má vďaka kreatívnemu konceptu agentúry vlastné logo a jasne vymedzené hodnoty, ktoré prezentujú zmysel zeleného bývania pre budúcu generáciu.

Nová štvrť Lužianky vychádza z najzelenších vlastností

Jasne stanovené vízie projektu sú pri kreatíve logotypu primárne. Nová štvrť Lužianky tak zo dňa na deň nadobúda nový rozmer v stavebnom, developerskom, spoločenskom, ale v neposlednom rade aj dizajnovom kontexte. Art director agentúry, Rudolf Mozolani priznal, že proces tvorby nebol vždy jednoduchý, avšak profesionálny prístup v spojení s výzvou nakoniec priniesol priaznivé výsledky. ,,Dôležité je správne uchopiť samotný projekt, kedy musíte zhmotniť hlavnú myšlienku projektu do vizuálneho výstupu, ktorý bude okamžite pochopiteľný a čitateľný.“

Pri hlbšej analýze projektu sa však napokon autorovi podarilo vizuálne zachytiť to, čo je pre novú štvrť v Senci charakteristické. Najväčšiu oporu hľadal tvorca v symboloch symbiózy s prírodou.

Nová štvrť si nesie dizajn plný života a ideálov

Dominantami novej štvrte sú viaceré elementy, ktoré reprezentujú jedinečný život v Lužiankach. Nová štvrť reflektuje súlad s prírodou nielen z hľadiska lokality, ale aj zo strany developera. Nadštandardne dobré vzťahy a výborne spracované podklady zo strany developerskej spoločnosti D O A S, a.s. boli východiskami pre správne uchopenie hlavného symbolu Lužianok a pre zapracovanie do hmatateľného výstupu.  ,,Na základe úvodného briefu som dostal výborne spracovaný draft s presne vymedzenými hodnotami projektu, s ktorými som sa od začiatku kreatívnej fázy maximálne stotožnil.”  Rudolf Mozolani presne ďalej definuje, ako súvisia ciele projektu s vizuálnou podobou. ,,Veľa zelene, lužné lesy, jazero v centre verejného priestoru, zelené strechy, ekologická náročnosť samotných stavieb, je absolútne jasné, že hlavný vizuálny prvok je postavený na rovnováhe. Nielen rovnováha bývania s prírodou, ale aj rovnováha ako vizuálny prvok, teda ako hlavné kompozičné pravidlo, čo znamená, že prioritou nie je výrazný kontrast.“

Nová štvrť so srdcom

Logo Lužianok – na prvý pohľad jednoduché, bez zbytočného balastu, avšak skrýva viacero významov. V logu sa nachádzajú minimálne tri ďalšie elementy: strom (les), písmeno L, ktoré vychádza zo samotného názvu ,,Lužianky“ a srdce, vyjadrujúce život v novej štvrti. Jednotlivé časti sú spojené do jedného celku, avšak ich forma má podľa Rudolfa Mozolaniho jasné vysvetlenie. ,,Samotný piktogram je veľmi jednoducho vizuálne čitateľný. Ide o strom, kde sa na vrchole nachádza symbolicky srdiečko. Korunu stromov tvorí znásobený tvar písmená L, pootočený o 45°. Predposledný tvar je useknutý zámerne, aby jasne vyjadroval spodnú časť koruny stromu. Záverečným tvarom je čiara so zaoblenými koncami, tzv. line round cap.‘‘

Nová štvrť so srdcom

Zelená je ešte zelenšia..

Po dokončení piktogramu bolo nutné pristúpiť k ďalšiemu kroku, zvoliť typografiu. Vizuálna rovnováha medzi piktogramom a typografiou je zrkadlom hodnoty projektu. Zaoblené tvary fontu korešpondujú so zaoblenými tvarmi piktogramu, keďže projekt nesie ideu symbiózy. Bolo teda jasné, že zelená farba je tým pravým riešením. Ako sa však odlíšiť od konkurencie a mať vlastnú zelenú farbu ešte zelenšiu? ,,Hlavnou črtou je špecifická farebná kombinácia, postavená na svetelnom kontraste, kde som úmyselne zvolil výraznú tmavú tyrkysovú farbu v kombinácii so saturovanou zelenou. Tu sme sa trošku, jemne odklonili od pôvodného konceptu byť v absolútnom súlade. Zvolili sme voľnejší štýl s výraznejším efektom‘‘.

Zelená je ešte zelenšia

Tvorba kombinovaného logotypu je dlhý a náročný proces plný zmien a kreatívnych okamihov. Pre agentúru cluee.agency v spolupráci s developerskou spoločnosťou D O A S, a.s. bola samotná tvorba logotypu novej štvrte nová, avšak podnetná skúsenosť, keďže ide o veľký ,,živý projekt“. Pri klasických produktoch sa vie vopred určiť približný životný cyklus produktu. Podľa Rudolfa Mozolaniho sa hranice životného cyklu nových štvrtí vymykajú štandardu. ,,Pri novej štvrti je faktor času nepredvídateľný a nedefinovateľný – bude na ňu padať ,,prach”, ale samotná štvrť zostane. Či aj s pôvodnou identitou, to ukáže len čas.”

Odoberajte novinky o komunitnom živote a bývaní vo Vašej novej štvrti