Etapy predaja pozemkov a plány na rok 2022

9 nov 2021
Senec Lužianky etapy predaja pozemkov a plány na rok 2022

Tento rok bol pre rozvoj novej štvrte Senec-Lužianky kľúčový. Pred samotným spustením predaja jednotlivých zón, developerská spoločnosť D O A S, a.s. detailne prepracovala celý plán stavebných prác a kontinuálne rokovala s konkrétnymi inštitúciami, ktorých rozhodnutia boli dôležité pre ďalšie smerovanie vybudovania novej štvrte pre zelenú generáciu. Náročný, ale za to podnetný bude aj rok 2022. Aké aktivity musel D O A S, a.s. absolvovať pred samotným spustením predaja pozemkov novej štvrte a na čo sa môžu tešiť budúci obyvatelia v roku 2022?

Komunikácia s inštitúciami a verejnosťou bola pre investora kľúčová

Investor od začiatku roka pristupoval k procesu komunikácie novej štvrte s profesionálnym nadhľadom a najmä citom. Vedúci developerskej činnosti D O A S-u vysvetľuje, ako projekt vnímala verejnosť. „Projekt získaval sympatie verejnosti od samotného predstavenia a je tomu tak dodnes. Propagujeme ho veľmi jemne, nenásilne a napriek tomu má zaujímavú popularitu.“ Výsledok 80 % zarezervovaných pozemkov z celkového počtu za necelý mesiac od odkomunikovania novej štvrte odráža nemalý úspech. Ten pripisuje nielen aktívnej komunikácii zo strany spoločnosti, ale v rámci projektu vyzdvihuje aj významnú rolu architekta. Jaroslav Škrovánek ďalej reaguje: „Urbanistický návrh architekta Miziu splnil svoju úlohu a teraz je len na nás a neskôr na klientoch, ako uchopíme skutočnú realizáciu celej štvrte so všetkými verejnými funkciami až do samého záveru výstavby.“ Aktuálne predajné oddelenie D O A S-u zaznamenáva 4-9 záujemcov na 1 pozemok jednotlivých zón, čo je naozaj relevantné číslo, ktoré odzrkadľuje silný záujem a presvedčenie o kúpe zo strany potenciálnych zákazníkov.

Aké budú etapy predaja jednotlivých zón novej mestskej štvrte Senec-Lužianky?

Nová mestská časť Senec-Lužianky je oficiálne rozdelená do dvoch zón. Každá zóna bude žiť svojím vlastným životom, preto si môžu budúci obyvatelia Lužianok vybrať svoje ideálne bývanie podľa štandardov a najmä preferovaného životného štýlu.

Senec Lužianky predaj pozemkov 1. etapa Zona 1

Senec Lužianky predaj pozemkov 1. etapa Zona 2

Predaj sa však uskutoční až v troch etapách, postupne od novembra tohto roka až do prvej polovice roku 2022. Prvá fáza predaja pozemkov odštartovala v mesiaci november, kde sa nachádza 67 pozemkov pre individuálnu domovú výstavbu a 85 pozemkov pre radovú výstavbu rodinných domov, ktorú zrealizujú individuálni investori. V zóne I. neskôr pribudne aj nákupné a kultúrne centrum, v ktorých budú môcť budúci obyvatelia tráviť svoj voľný čas a nájdu tu všetko potrebné pre komfortné bývanie.

Predaj druhej a tretej fázy pozemkov prebehne v prvom a druhom kvartáli roku 2022. Zóna je situovaná v tichšej oblasti, plnej možností pre aktívny životný štýl. Nebudú v nej chýbať aleje stromov a najmä novovybudované jazero, ktoré bude primárne slúžiť na ochladenie okolitej klímy, ale taktiež ako priestor pre vodné športy.

Senec Lužianky predaj pozemkov 2. etapa Zona 2

Senec Lužianky predaj pozemkov 3. etapa Zona 2

Dynamický bude aj rok 2022

Investor má v pláne v roku 2022 zabezpečiť inžinierske siete, aby sa následne prešlo k výstavbe jednotlivých rodinných domov. Prázdne pole sa tak postupne premení na modernú štvrť so základnou občianskou vybavenosťou a nadštandardnými výmerami pozemkov. Jaroslav Škrovánek jasne vymedzil aktivity, ktoré z časového hľadiska plánuje investor zrealizovať v najbližších mesiacoch.

„Celá štvrť musí mať vybudovanú základnú infraštruktúru, ako sú verejná kanalizácia, vodovod, plynovod, rozvody elektriny, vrátane osvetlenia, optické rozvody, cesty, chodníky, parkoviská, zelené plochy a jazero.“

V aktívnej komunikácii bude developer D O A S, a.s. pokračovať aj ďalší rok. Priebežne bude informovať ako budúcich obyvateľov, tak aj verejnosť o zmenách a stavebnom a technickom rozvoji celej novej štvrte. Takto o rok si opäť zhrnieme dôležité míľniky v novom živote ideálnej štvrti pre bývanie, v Senci-Lužiankach, ktorá sa bude zo dňa na deň formovať do podoby nového podnetného miesta so zmyslom pre krajší zajtrajšok. Aj preto vieme s istotou povedať, že nová štvrť Senec-Lužianky bude ideálnym bývaním pre zelenú generáciu.

Odoberajte novinky o komunitnom živote a bývaní vo Vašej novej štvrti