Ako zlepšiť energetickú efektívnosť rodinného domu

1 mar 2023
senec-luzianky-energeticka-efektivnost-rodinneho-domu

Kúpili ste si pozemok a rozmýšľate ako vyriešiť energetickú efektívnosť? Pri stúpajúcich cenách energií je otázka energetického zdroja veľmi dôležitým rozhodnutím pri stavbe domu. Najlepšou voľbou pre domácnosti bude čo najmenšia energetická závislosť od poskytovateľov a prechod na alternatívne zdroje energie.

Opatrenia EÚ na zníženie spotreby energie

Pomocnú ruku podáva aj Európska únia, ktorá sa snaží dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. Dôvodom je nielen posilnenie prechodu na alternatívne zdroje energie, ale v súčasnosti aj podpora nezávislosti od ruských fosílnych palív. Z týchto dôvodov Parlament v decembri 2022 odhlasoval, že krajiny EÚ musia zabezpečiť, aby sa povolenia pre inštaláciu zariadení solárnej energie na budovách vydávali do 1 mesiaca. Solárne zariadenia boli vyňaté z povinnosti posúdenia vplyvu na životné prostredie. Vydávanie povolení na inštaláciu tepelných čerpadiel by tiež nemalo presiahnuť jeden mesiac.

Aké sú aktuálne možnosti využitia elektrickej energie v dome, aká je ich finančná úspora a návratnosť?

Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlo premieňa energiu nahromadenú vo vzduchu, zemi a vode na teplo, ktoré využíva na vykurovanie. V letných mesiacoch vie tepelné čerpadlo vychladiť vašu domácnosť a v kombinácii so zásobníkom teplej vody aj využiť energiu na ohrev vody. Pri splnení podmienok vie vaša domácnosť získať aj dotáciu v maximálnej výške 3400 eur.

Aká je finančná návratnosť tejto investície? Ak si zakúpite tepelné čerpadlo v hodnote 10 000 € a vaše výdavky na energiu sa znížia na 50 eur mesačne, návratnosť tejto investície bude 7 – 8 rokov.  Za 15 rokov tak viete ušetriť až 20 000 € oproti vykurovaniu elektrinou a približne 15 000 eur oproti vykurovaniu plynom, či tuhými palivami pri inflácii 3 %.

Rekuperácia

Rekuperácia je systém riadeného vetrania. Čerstvý vzduch sa privádza priamo do interiéru cez filtre a zohrieva sa vzduchom, ktorý z miestnosti odchádza. Hlavnou prednosťou je neustála výmena vzduchu bez potreby vetrania. Vďaka tomu nielen šetríte energiami pri vykurovaní, ale zabránite aj úniku tepla a tvorbe vlhkosti v dome. V zime rekuperácia nahrádza nedostatočné vetranie a šetrí náklady na kúrenie. V lete zase funguje ako prirodzená klimatizácia s takmer nulovými nákladmi.

Hlavnou výhodou rekuperačného systému je, že znižuje záťaž na životné prostredie a potrebu vykurovania až o 50 %. Okrem toho cez rekuperačné filtre odstraňuje koncentráciu prachu, baktérií a plesní a zvyšuje kvalitu vzduchu. Z odpadového vzduchu získate naspäť až 90 % tepla. Prevádzkové náklady rekuperácie sú okolo 100 – 150 € na jeden rok.

senec-luzianky-veterna-energia

Veterná energia

Aj keď sa o nej v súvislosti s energiou pre domácnosti hovorí málo, potenciál vetra je väčší ako pri slnku. Vietor fúka viac-menej neustále počas všetkých ročných období a samotná veterná energia nepotrebuje veľkú silu vetra na výrobu energie. Ak sa však rýchlosť vetra zdvojnásobí, veterná energia sa navýši až 8-krát.

Využívanie vetra na výrobu energie neprodukuje odpad, neznečisťuje ovzdušie a nemá negatívny vplyv na zdravie. Veterná turbína potrebuje iba neustále prúdenie vzduchu, pričom intenzita až taká dôležitá nie je. Ak je vaša domácnosť napojená na elektrickú sieť, veterná turbína vám dodá aj bonusový prúd, čím vie znížiť spotrebu od dodávateľa. Každá vetrom vyrobená kWh znižuje účet za elektrinu asi o 20 centov. Ak nemáte možnosť napojiť turbínu na verejnú sieť, pomôže takzvaný Off-grid systém, pri ktorom sa energia skladuje v batériách.

Fotovoltická elektráreň pre domácnosť

Solárne panely fungujú na princípe zachytenia slnečného žiarenia zo slnka a konvertujú túto energiu na elektrickú. Solárne panely sa zvyčajne montujú na strechu, kde sú vystavené slnečnému svetlu. Nadbytočné množstvo energie, ktoré nepoužívate, môže byť uložené v solárnej batérii pre neskoršie použitie, alebo odoslané do verejnej siete. (rovnako ako pri veternej energii).

Výhodou je, že solárne panely nepotrebujú veľa slnečného žiarenia pre výrobu elektrickej energie. Pri investícii 5 000 eur do solárnych panelov a úspore mesačnej energie o 40 % sa vám počiatočná investícia vráti do 10 rokov. Energia zo slnka, rovnako ako veterná energia, je zadarmo a je nevyčerpateľná. Pre úplnú energetickú nezávislosť je často najvýhodnejšou voľbou kombinácia veternej a fotovoltickej elektrárne.

senec-luzianky-fotovoltaicka-elektraren

Vodíkové technológie pre skladovanie energie

Ak sa rozhodnete využívať energiu z fotovoltických panelov či veternej energie, je rozhodne vhodné premýšľať aj o skladovaní nespotrebovanej energie. Bežne sa to robí pomocou lítiových batériových úložísk, v súčasnosti prichádza do popredia prírodný prvok vodík. Prebytok energie, ktorý sa nespotrebuje sa použije na výrobu vodíka elektrolýzou a uskladní sa. Výhodou je, že vodík môže byť uskladnený ľubovoľný čas.

Dnes stojí vodíková technológia okolo 150 000 eur (elektrolyzér v kombinácii s ďalšou technológiou, napríklad solárne články). Aktuálne sa vodík skladuje pod tlakom cca 700 BARov. Cieľom vedcov je vytvoriť nové nízkotlakové systémy akumulácie vodíka resp. nádrže, ktoré budú vedieť uskladňovať vodík pod výrazne nižším tlakom. Podľa prognóz do roku 2028 až 2030 by sa kompresia skladovania vodíka teoreticky mohla dostať na úroveň 2 BARov, pomocou nových typov metalhydridových materiálov. Úspešne s pozitívnymi výsledkami na tom pracujú aj Slovenský vedci a akademici. Vyrobená energia z vodíka uskladnená do baterky bude ideálnym riešením pre spotrebu domu, dobitie elektromobilu, elektrokosačky či elektrobicykla.

Realizácia viacerých technológií nie je nutná na začiatku výstavby. Veľmi podstatná je realizácia technickej predprípravy na budúce možné využitie, či doplnenie v prípade potreby. Ideálne už pri projektovaní domu treba myslieť na technologickú miestnosť a vytvorenie trás pre energetické siete. V budúcnosti sa tak vyhnete búracím prácam v dome, či nemožnosti aplikovať určitú technológiu, na ktorú sa zvýšili dotácie.

Odoberajte novinky o komunitnom živote a bývaní vo Vašej novej štvrti